Cantataticó

Poesia escènica i art sonor amb Carlos Luna, Cristina Blasco, Iris Almenara i Jesús G.