L’Observatori

El lloc des d’on reflexionem en veu alta.