Capítol 1

Música per a sanar.

Des de temps immemorials, la música ha estat present en els ritus màgics, religiosos i curatius de les comunitats. Així, en esta secció ens aproximarem al poder guaridor de la música a través d’exemples pròxims temporalment i geogràfica. Comptarem amb la intervenció de Mercedes Jorge, catedràtica d’Història de la Música i doctora en Medicina, i Ramón Ahulló, musicòleg especialitzat en el teatre musical del mestre José Serrano.