Les campanes i la vida

El campaner Vicente Gabarda ens parla del paper que han tingut les campanes en el cicle de la vida, anunciant-nos festes, incendis,  tempestes, actes religiosos… I escoltem alguns dels tocs més coneguts.