Redacció música

La producció musical valenciana és inabastable. Ens centrem en la música d’orquestra, la clàssica, la lírica, l’antiga, la música de cambra, l’art sonor i les noves músiques, el jazz, la tradicional i el folk.

  • Dones creadores

    Lluna de música. Coneixem algunes iniciatives per a traure a la llum les dones compositores valencianes ocultes al llarg de la història de la música i recollim testimonis de directores i compositores valencianes.

  • Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana

    Lluna de música. Assaig de la Jove Orquestra de la Generalitat, una formació de l’IVC per la qual han passat uns 1.400 músics al llarg de vint anys de trajectòria.